Modulis ELECTROLUX/AEG 219399554

16.00

EAN code: 7321424016389

Aprašymas

ELEKTRONIKA, 50-60HZ; 100-230V

Programuota.

EAN code: 7321424016389